Facebook

Twitter

Techniek & ontwikkeling

 

Software Ontwikkelaar

Plaatsingsdatum:2016-07-29T00:00:00      Dienstverband: Fulltime

Als senior software engineer ben je verantwoordelijk voor het met jouw team (door)ontwikkelen van Skool producten en diensten, en het ontwerpen van oplossingen voor technische vraagstukken. Je werkt volgens agile principes met het ontwikkelteam. Je bent aanspreekpunt voor de andere software engineers en testers, en werkt nauw met hen samen, evenals met productmanagement en requirements engineering.

Taken

A. Leidinggeven

De lead software engineer geeft functioneel leiding:

 • Begeleiden van teamleden
 • Toezien op efficiente inzet van teamleden
 • Opstellen en waarborgen van ontwikkel-, test- en onderzoeksprocedures
 • Waarborgen van de architectuur
 • Waarborgen van de kwaliteit van de software

B. Uitvoerende werkzaamheden

De lead software engineer functioneert als meewerkend voorman:

 • Ontwikkelen en ondersteunen van producten
 • Ontwerpen van technische oplossingen
 • Registratie van werkzaamheden
 • Uitvoeren van code-reviews

 

Software Tester

Dienstverband: Fulltime, Parttime

Als software test engineer ga je meedraaien in een scrum team dat ons eigen product verder ontwikkelt. Je zorgt ervoor dat de opgeleverde software adequaat wordt getest op correct functioneren. Je maakt hiervoor gebruik van testspecificatietechnieken en (open source) tooling. Daarnaast ga je tests automatiseren zodat een steeds groter deel van de kwaliteitscontrole automatisch wordt afgehandeld, met als ultieme doel integratie in continuous integration.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • het opstellen van testplannen
 • het opstellen en onderhouden van testscripts
 • uitvoering van regressie- en systeemtests
 • gedetailleerd vastleggen van gevonden fouten en bevindingen
 • het automatiseren van tests 

Technisch Project Engineer

Dienstverband: Fulltime

Weet jij alles van Windows Servers en Microsoft Azure? Ben je leidend maar ook uitvoerend sterk? Dan zijn wij op zoek naar wij jou! Als technische project engineer ben je primair verantwoordelijk en aanspreekpunt voor implementatie en migratieprojecten bij onze relaties en werk je als meewerkend voorman actief mee in deze projecten. Naast de werkzaamheden tijdens projecten ondersteun je de servicedesk met complexe changes, problemen en incidenten.

De Technical Project Engineer die we zoeken heeft o.a. de volgende taken:

 • Is verantwoordelijk bij implementatie en migratieprojecten voor het projectplan en de projectfasering.
 • Het geven van adviezen aangaande de invulling van projecten en geven van commerciële presentaties van de verschillende producten / oplossingen.
 • Het configureren, plaatsen en beheren van de aanwezige en/of nieuw te leveren netwerkinfrastructuur (routers, switches en firewalls)
 • Het zelfstandig plannen van afspraken met relaties.
 • Standaardiseren van werkzaamheden met een continue focus op het verminderen van maatwerk oplossingen.
 • Het systematisch documenteren van projectvoortgang tot en met formele oplevering.
 • Het zelfstandig implementeren van applicatie software, tuning en het leveren van support op de applicatie software.
 • Het kunnen leveren van een applicatie technisch advies aan cliënten en aan de eigen organisatie.
 • Het uitvoeren van projecten op systeemtechnisch niveau en het zo nodig zelf leveren van support. 

Software Ontwikkelaar met front-end focus

Dienstverband: Fulltime, Parttime

Als Software Ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van Skool producten en diensten, en het ontwerpen van oplossingen voor technische vraagstukken. Je werkt volgens agile principes binnen het ontwikkelteam met specialisten op diverse vlakken aan ons beheerconcept voor het basisonderwijs. Je bent aanspreekpunt voor de andere software engineers en werkt nauw met hen samen, evenals met productmanagement en
requirements engineering.

Hoe ontwerp je een user interface die zowel door kleine kinderen, leerkrachten en IT'ers gemakkelijk te gebruiken is? Hoe ontwikkel je de UI zodat die soepel blijft werken en onderhoudbaar is? Vind je naast front-end ook de back-end interessant?

Spreken bovenstaande vragen jou aan en vind je het interessant om hier samen met je collega's mee bezig te zijn? Reageer dan!

Je bent  in deze functie verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • Ontwikkelen en ondersteunen van producten;
 • Ontwerpen van technische oplossingen;
 • Registratie van werkzaamheden;
 • Coachen van collega ontwikkelaars;
 • Uitvoeren van code-reviews;

Heb je nog inhoudelijke vragen neem dan contact op met Yuri van Oers of Floor Nijssen via 040-2594900.

 

 

Packaging Engineer

Dienstverband: Fulltime

Als Packaging Engineer ben je in staat diverse (educatieve) applicaties te repackagen en af te stemmen voor de uitrol binnen SkoolControl. Aan de hand van educatieve software die door de scholen wordt aangeleverd bouw je zelfstandig MSI packages. Ook levert de Packaging Engineer de documentatie aan voor een probleemloze implementatie binnen SkoolControl.

Je zult o.a. onderstaande verantwoordelijkheden hebben;

 • Registreren van de ontvangst van software die ter packaging wordt
  aangeboden door een relatie
 • Bepalen of een applicatie beschikbaar gemaakt kan worden binnen SkoolControl
 • Vastgestelde procedures doorlopen om software op de beste en meest veilige
  manier te packagen in de vorm van een MSI package
 • Testen van de installatie en/of update van gepackagede applicaties in een
  lab omgeving
 • (Her)installeren van SkoolControl werkstations
 • Distribueren van applicaties naar SkoolControl scholen
 • Documenteren van de gevolgde installatieprocedure
 • Opstellen van korte gebruikershandleidingen met betrekking tot de
  (af)installatie van applicaties
 • Ondersteunen van Product Ontwikkeling en Managed Services

 

Field Engineer

Dienstverband: Fulltime

De Field Engineer is primair verantwoordelijk voor het zelfstandig en op correcte wijze on-site leveren en/of installeren van onderdelen uit het producten- en dienstenportfolio van Skool Automatisering. Daarnaast zorgt de Field Engineer een juiste informatievoorziening richting de eindgebruiker en zorgt hij/zij dat de klant wordt geïnstrueerd over het gebruik van de geleverde en/of geïnstalleerde producten en/of diensten.

De Field Engineer is het visitekaartje en op locatie het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Hij/zij draagt op een diplomatieke wijze zorg voor een adequate opvolging van alle openstaande werkzaamheden en/of vragen rekening houdend met de belangen van de klant en/of de eigen organisatie en alsmede voor het verstrekken van juiste informatie aangaande tarieven en/of kosten, die gemoeid zijn met de te leveren producten en/of dienstverlening.

Je gaat o.a. onderstaande werkzaamheden uitvoeren:

 • Het on-site inrichten en gebruiksklaar opleveren van SkoolControl implementaties.
 • Het configureren, plaatsen en beheren van de aanwezige en/of nieuw te leveren netwerkinfrastructuur (routers, switches en firewalls)
 • Het uitvoeren van interne en on-site testwerkzaamheden ten behoeve van uitbreidingen van en aanpassingen op het producten- en dienstenportfolio.
 • Registreren van werkzaamheden waarbij zorg wordt gedragen voor een volledige documentatie waaruit een mogelijke facturering kan volgen.
 • Het adviseren van klanten over verbeteringen en oplossingen.